Flowmon APM

Uygulama Performansı İzleme

Flowmon Application Performance Monitoring (APM), kullanıcı deneyimini ölçen ve iş açısından kritik uygulamaların performansı hakkında rapor veren aracısız bir sistemdir. APM, sorun gidermeyi hızlandırmak ve uygulama deneyimini optimize etmek için kullanım, kapasite, hata oranı ve SLA hakkında güvenilir veriler sağlar.

flowmon apm

Kararlı İçgörüler

Uygulama sorunlarını gidermeyi, SLA'ları ve kullanıcı deneyimi izlemeyi basitleştirin.

Pasif İzleme

APM, agent'sız çalışır ve işlemleri ağ seviyesinde ölçer.

Uçtan Uca Görünürlük

Kullanıcı, ağ, uygulama ve veritabanı davranışları hakkında performans metriklerini toplayın.

User experience monitoring

Kullanıcı Deneyimi İzleme

Flowmon APM, kullanıcı ile uygulama/veritabanı sunucusu arasındaki etkileşimleri takip ederek hızlı sorun giderme ve kök sebep analizi sağlamak için tüm uygulama dağıtım zincirine görünürlük sağlar. Toplanan tüm metrikler, gecikme sorunlarından ve diğer darboğazlardan sorumlu ağ öğelerini belirlemek için ilişkilendirilir.

Görselleştirme

Son derece özelleştirilebilir pano, zaman içindeki temel metriklerin gelişimi, en yavaş işlemlerin sayısı veya SLA yerine getirme yüzdesi skorları dahil olmak üzere kullanıcı deneyimi ve uygulama performansı hakkında size anında bilgi sağlar. Panonun herhangi bir yerinden tek tek işlemlere kadar ayrıntılı bilgi görüntüleyebilirsiniz.

Performans Analizi

Flowmon, SLA’nın karşılanmadığında sizi bilgilendirir. %99 ve %95 işlem yanıt süresi, medyan, çok sayıda SLA, uygulama yanıt süresi veya aktarım süresi dahil olmak üzere çok sayıda metrik mevcuttur. Uygulama performansına genel bir bakış için, kullanıcı tarafından tanımlanan SLA’nın yüzdelik puan olarak yerine getirilmesi hakkında raporlamak için APM Index adlı kendi metriğini hesaplar.

Aktif SLA Testi

Aracısız testlere ek olarak, kullanıcı davranışlarını simüle eden ve SLA hakkında raporlayan Transaction Generator’ı da kullanabilirsiniz. İşlem senaryolarının bir setini tanımlanmış zaman planları üzerinde yürüterek bir SLA raporu, senaryo sonucu ve ek veri sağlayan ve size uygulama kullanılabilirliği hakkında derinlemesine bilgi veren kritik HTTP ve HTTPS uygulamalarının otomatik olarak düşük yoğunluklu test edilmesi için mükemmeldir.

Öne Çıkan Kaynaklar

Flowmon APM Brief

Flowmon APM Brief
Flowmon APM Models Specification
Flowmon APM Models Specification