Perforce

En Zorlu DevOps Problemlerinin Üstesinden Perforce İle Gelin

C, C++, C# ve Java için Statik Kod Analizi Geliştirici Üretkenliği, SAST ve DevOps/DevSecOps için En İyi Statik Kod Çözümleyicisi

Klocwork Hangi Problemleri Çözümlüyor…

Aşağıdaki uyumluluk sağlanır:

·       Fonksiyonel güvenlik standartları

·       Güvenli kodlama standartları

·       Kaliteli kodlama standartları

·       Tedarik zinciri gereksinimleri

·       Geliştirici üretkenliğini arttırır

·      Teknik karmaşayı ortadan kaldırır

 

Perforce

Statik kod analizi, Klocwork‘ün farkı ne

Klocwork Genel Bakış

C, C++, C# ve Java için Klocwork SAST, yazılım güvenliği, kalite ve güvenilirlik sorunlarını tanımlar ve tanınmış uyumluluk standartlarına uyumu sağlar. Kurumsal DevOps ve DevSecOps için tasarlanan Klocwork, her boyuttaki projeye ölçeklenerek, büyük ve karmaşık ortamlarla, çok çeşitli geliştirici araçlarıyla entegre olur ve kontrol, işbirliği ve raporlama olanakları sağlar. Klocwork’ün Diferansiyel Analiz motoru, doğruluğu korurken anında analiz sonuçları sağlar ve Sürekli Uyumluluğu (Continuous Compliance) otomatikleştirmek için CI/CD ardışık düzenleriyle (pipeline) sorunsuz bir şekilde bütünleşir ve yazılımınızı her commit ile güvenlik açıklarından korur.

Klocwork Tarafından Desteklenen Programlama Dilleri

Perforce

Ana Endüstri Standartlarına Uyumludur

  • Kodlama: MISRA, AUTOSAR, DoD DISA STIG, CWE, CERT, SAMATE, PCI
  • Güvenlik: IEC 61508, ISO 26262, EN 50128, DO-178B/C, IEC 62304, FDA … ve daha fazlası

SAST ile Güvenlik Açıklarını Bulun

DevOps (DevSecOps) için Klocwork statik uygulama güvenlik testini (SAST) kullanın. Güvenlik standartlarımız, güvenlik açıklarını belirleyerek güvenlik sorunlarının erkenden bulunmasına ve düzeltilmesine yardımcı olur ve uluslararası kabul görmüş güvenlik standartlarına uygunluğu kanıtlar.

DevOps Hazır

Klocwork araçları, bizce en öncelikli olan Sürekli Entegrasyon ve Sürekli Teslimat tarzı ile tasarlanmıştır, bu da CI/CD işlem hatlarınızın (pipeline) bir parçası olarak statik kod analizini çalışmanıza dahil etmeyi kolaylaştırır.

Kontrol, İş Birliği ve Raporlama

Klocwork Portal ara yüz paneli, bir web tarayıcısı aracılığıyla erişilen, kuruluş genelindeki kod tabanları için analiz verilerinin, trendlerin, metriklerin ve yapılandırmaların merkezi bir deposudur.

Geliştiriciler İçin Dizayn Edildi

Klocwork, statik kod analizini geliştirme araç setinizin geri kalanıyla sorunsuz bir şekilde entegre ederek, hata tespitini sola kaydıracak ve geliştirici eğitimi için bir araç olarak geliştirici adaptasyonunu iyileştirecek ve verimliliğini artıracaktır.

Perforce -Helix QAC

C and C++ İçin Statik Kod Analizi | Fonksiyonel Güvenlik ve Standartlara Uyumluluk için En İyi Statik Kod Çözümleyicisi

Helix QAC Genel Bakış

Helix QAC, (C ve C++ kodlama kurallarına dayalı olarak) ihlaller için kodu otomatik olarak tarayan bir statik kod analizörüdür. Geliştirici ekiplerin karşılaşılan problemleri düzeltmelerin daha kolay ve daha az maliyetli olduğu henüz geliştirme aşamasında hızlıca tespit etmelerini sağlar. Helix QAC, kodunuzun MISRA® gibi kodlama standartlarına uyumluluğunuzu otomatik olarak sağlar.

Helix QAC Tarafından Desteklenen Programlama Dilleri

Perforce

QAC Tarafından Desteklenen Kodlama Standartları

Risk Önceliklendirme

Riskin ciddiyetine ve önceliğine göre kodlama sorunlarına öncelik verin. Helix QAC, filtreler, önleyiciler ve başlangıç noktaları kullanarak en kritik kusurları hedeflemenize yardımcı olur. Doğru tanılama ve eyleme geçirilebilir sonuçlar sunarak ilk önce en önemli sorunlara odaklanarak bunları çözmenizi sağlar.

Analiz Ara Yüz Paneli

Helix QAC ara yüzü, web tarayıcısı aracılığıyla erişilen bir merkezi analiz sonuç deposudur. Sonuçlar, gösterge tablosuna ‘anlık görüntüler’ olarak yüklenir. Özelleştirilmiş görünümler ve raporlar ara yüzde proje anlamına gelir. Kod kalitesi ve uyumluluk metrikleri zaman içinde bu panelden izlenebilir.

Geliştirme Araç Setleri Entegrasyonları

Statik kod analizini geliştirme araç setinizin geri kalanıyla entegre edin. Helix QAC çoğu derleyiciyi destekler. Ayrıca, IDES (Microsoft Visual Studio gibi), sürüm kontrol sistemleri (HelixCore gibi) ve sürekli entegrasyon oluşturma sunucuları (Jenkins gibi) dahil olmak üzere birçok geliştirme aracıyla entegre edebilirsiniz.