Benjamin Franklin, 1748 yılında şunları yazdı: “Vakit nakittir.” Bu ifade şimdi olduğundan daha doğru olamazdı.

Satış tarafı kuruluşları veya hedge fonlar tarafından kullanılan algoritmik ticaret uygulamalarının piyasa bilgilerine erişme, emir verme ve bu emrin gerçekleşmesi hızı, uzun vadeli karlılığı elde etmek ve rekabet avantajını korumak için büyük öneme sahiptir.

Ancak, son derece akıcı piyasalarda ham hız yeterli değildir. Doğruluk da son derece kritiktir. Verilen bir borsa mekanının eşleme motorunda piyasa katılımcılarının emir verme ve gerçekleştirme hızı ve sıralaması, birçok teknik değişkene bağlıdır.

Bu makale, bu tür ticaret platformlarını nasıl kullanılacağı ve performanslarının nasıl izleneceği konusunda dikkate alınması gereken hususları açıklamaktadır.